Äldre ekonomibyggnader

Vi säljer de byggnader som går. Det som inte går att sälja river vi ner och återanvänder så mycket material som det går. Det finns inget värde i att behålla byggnader som inte längre är ändamålsenliga. Det går oftast att återanvända taktegel, fönster, dörrar och stommar. Även betongbjälklag mm går det att mala ner och använda till underhåll av vägar.