Jordbruksmark

Hvalfisken vill inte bidraga till miljöförstöringen som pågår genom det traditionella jordbruket. Vi anser att hela livsmedelsproduktionen bör genomgå en speciell granskning eftersom det traditionella jordbruket vräker ut gödsel, kväve och fosfor på åkrarna och dessutom använder stora mängder gift och ännu större mängder med drivmedel för att köra alla maskiner. Dessutom sker detta med en väldigt låg avkastning för markägarna.

Tyvärr finns det alltför många människor som inte har förstått hur illa naturen mår av detta. Dessa ger favör åt det "Svenska öppna landskapet". Detta är inte en företagsmodel som går att följa om man vill bevara naturen och inte förlora pengar vilket är varför Hvalfisken inte gör det. Vi har försökt driva traditionellt och ekologiskt jordbruk, men slutat. Vi har istället startat ett av Sveriges mest ambitiösa program för att plantera energiskog på åker. Detta ger en bättre avkastning för oss som markägare samtidigt som vi bidrager till en mycket miljövänligare värld eftersom jordbruket förstör mer än det ger medans energiskog endast tillför naturen.

"Men vi behöver alla jordbruk!" har vi fått höra. Detta är inte sant. Studier visar att i västvärlden köper vi dubbelt så mycket mat som vi gör av med. Vi kastar således ungefär 50% av det vi köper. Lägg sedan till att många människor i väst äter ungefär dubbelt så mycket som de bör. Detta ger således den enkla slutsatsen att vi behöver en fjärdedel av maten som produceras idag. Denna enorma överkonsumption har lett till att problemen med överviktiga personer och fetma blivit allt större över kontinenterna.

Sensmoralen är i grund och botten enkel:
"Om vi människor kan lära oss att vi tillagar mindre portioner med mat och äter upp det vi tagit på tallriken kan vi minska ner livsmedelsproduktionen rejält vilket ger upphov till mer skog som hjälper ozon-lagret att återställas och naturen att återbyggas."

Nationella poppelkommissionen lanserar en ny webbsajt med praktiska tips till odlare.

Poppelkommissionen, där representanter för forskare, odlare och myndigheter ingår, verkar för bättre nyttjande av poppel och salix. På webbsajten www.npcsweden.se presenteras de olika trädslagens anläggning och skötsel. Det finns också information om produktivitet, skador och sjukdomar.