Mycket liten egen maskinpark

Vi använder gärna lokala entreprenörer de få timmar vi behöver hjälp med maskiner. Vi anser detta betydligt bättre för naturen och är billigare för oss.