Vilt och vilthägn

Vilt

Vi försöker på alla sätt skapa goda förutsättningar för att vilda djur skall trivas på våra marker. Vi upplåter rättigheter till jägare att få jaga på våra olika marker.

Vi har de högsta krav man kan ha för att detta skall ske på ett etiskt och korrekt sätt där djurens lidande skall minimeras. Vi tillser att det finns vattendrag som är i gott skick med bra vatten samt placerar ut saltstenar. I vissa fall hjälper vi också djuren med utfodring under de tider som det kan vara svårt för dem att klara sig. Detta kan ske med foderautomater och med ensilagebalar.

Eftersom vi drabbast hårt av granbarkborreangreppen genomför vi stora planteringar av tall. För att skydda dessa unga plantor använder vi oss av ett miljövänligt medel som gör att plantorna inte betas av älg och rådjur. Denna viltbesprutning kommer fortsätta i alla ungskogar utanför vilthägnet. Vi stängslade hela järnvägen för länge sedan. Anledningen var att vi villa stoppa den stora mängd djur som blev överkörda av tåget. Stängslingen av järnvägen blev mycket lyckad och Hedensberg har idag väldigt fina viltstammar.

Vilthägn Hedensberg, Västerås

Vi har nu fått tillstånd att upprätta vårt vilthägn på Hedensberg om totalt ca 430 hektar på Hedensberg. Det kommer att byggas under 2022 och vara i full drift under 2023.

Allmänheten kommer erbjudas övergångar så att inte det rörliga friluftslivet blir hindrat. I hägnet kommer det finnas Dovhjort, Vildsvin och Mufflonfår. Syftet med hägnet är köttproduktion och jakt.

Vi anser att denna verksamhet är av mycket stor vikt för morgondagens verksamhet på Hedensberg. I bilagor finns här tillståndet samt en karta som visar utsträckningen.

Antalet djur skall balanseras mot tillgången på hur mycket foder som marken producerar. Till detta kommer vi ha foderautomater och ensilagebalar.

Hägnet skall också ses i det sammanhanget att vi blivit väldigt hårt drabbade av granbarkborrar och avverkat ner massor av gran för tidigt. I princip samtliga planteringar är tallar och för oss är det då en stor fördel att  det inte kommer att finnas älgar och rådjur inne i hägnet. Vår bedömning är att vår ungskogar kommer att utvecklas mycket bättre i samklang med dovhjort, vildsvin och mufflonfår.

Dokument 

Tillstånd vilthägn Hedensberg [PDF]

Karta vilthägn Hedensberg [PDF]