Viltstammar

Vi bidrager gärna till starka viltstammar genom att anlägga mindre viltåkrar samt tillse att det finns vatten och stödutfodring när naturens krafter gör det svårt för viltstammarna att överleva. Vi har anlagt flera viltvatten och placerar löpande ut saltstenar och foder. Vi upplåter en del jakträtter till olika jägare.

Eftersom jägare och predatorer konkurrerar om samma föda och byten är det vår ambition att hålla nere antalet predatorer på våra marker.

På våra marker trivs; älgar, björnar, kronhjortar, dovhjortar, vildsvin, rådjur, mufflon, bäver, rävar, grävlingar, harar och massor av fåglar.