Vindkraft och förnyelsebar energi

Vi strävar efter att våra fastigheter skall vara självförsörjande på el och värme. Vi satsar på vindkraft och att våra hus har en låg energiförbrukning. Våra hus byggs alltid så att de kan värmas upp med ved från våra skogar. Den underhållsvärme som behövs skall vara sparsam och genereras genom vind- vatten- eller solkraft.

Vi äger egna vindkraftverk och solceller. Vi producerar egen el och säljer överskottsel. Vi äger även fastigheter med vindkraftsparker.