Verksamheten-Utveckling

Vår verksamhet är att äga, förvalta och utveckla egendomarna med största hänsyn till miljön. Vi köper gärna rågränsgrannar. Vi skapar värden på skog, jord, byggnader, mark, tomter och grus. Vi lägger ner mesta möjliga kraft på att vi skall ha de bästa skogarna i framtiden.

AB Hvalfisken är alltid intresserade av att föra diskussioner med grannar om markbyten och tillköp av mark. AB Hvalfisken säljer vanligtvis alla byggnader och tomter på respektive fastighet.

AB Hvalfisken är mycket långsiktig i sitt ägande. Detta är fundamentalt för vår verksamhet. I de fall våra egendomar har tätortsanknytning önskar vi bidraga till tätorternas utveckling i sina randområden.

Detta gäller speciellt de två egendomarna nedan:

Hedensbergs Gods, gränsar till Tillberga samhälle i Västerås närhet.

Ålvikens Gård, ligger strax utanför Trosa i Södermanland.

Vi arbetar på tre olika sätt.

1) Vi identifierar möjliga detaljplaneläggningar av ny bebyggelse och uppvaktar respektive kommun med våra önskemål

2) Vi identifierar var vi önskar lägga enstaka bostäder, med hjälp av ”förhandsbesked” och ”lokaliseringsprövningar”. Vår erfarenhet säger oss att det maximalt går att skapa 5 st bostäder i samma område, utan att man behöver göra en tidskrävande detaljplaneläggning.

3) I de fall våra byggnader ”hör ihop” med våra egendomar hyr vi ut dem med långa eller korta avtal. Vi värdesätter verkliga hyresgäster med riktiga människor. Vi har inga bostäder för uthyrning. Vår uppfattning är att bostäderna bör ägas av de som bebor dem.

För att vi skall kunna föreslå nya lokaliseringar vill vi att marken är lämplig för bebyggelse och att det är en god chans att människor verkligen vill bosätta sig där. Dessutom är det viktigt för oss att erbjuda boplatser där det inte finns giftbesprutning, illaluktande gödsel eller störande avgaser och buller. Vår uppfattning är att moderna människor sätter att allt större värde på att andas frisk luft och ha nära till skog och natur. Vi har inget intresse att skapa dåliga boplatser.

AB Hvalfisken är alltid intresserade av lokala samarbetspartners.