Vi planterar morgondagens skogar

Man ska ta hand om det man äger

Ägande

Vi är i dag en av Sveriges största privata skogsägare med ägor om ca 16.000 hektar mark i Sverige.

Förvaltning

Vi arbetar aktivt med att tillse att våra egendomar är välskötta. Vi använder lokala företagare för detta vilket gynnar både oss och bygderna vi är aktiva i.

Utveckling

Vi maximerar nyttan av våra egendomar både ekonomiskt och gentemot miljön genom att tillse att allt som går att använda används till ett bra syfte.

Även om huvudverksamheter är skogsbruk har vi viktiga komplementära verksamheter

Jakt & fiske

Våra marker är synnerligen viltrika med dominerande viltarter som dovhjort i de syd och älg i norr.

Till salu

Välkommen att förvärva tomter från oss! Vi skapar löpande nya platser i Trosa och Västerås för att bygga nya hem.

Lokaler

Vi har nyrenoverade fina lokaler för uthyrning, dels som bostäder och dels som lagerlokaler.

AKTUELLT

Aktuellt hos Hvalfisken

BLI EN DEL AV VIP-LISTAN

Intresse av tomt? Ta del av VIP-listan - innan du går till mäklare

När vi skapat nya boplatser låter vi de människor som har visat stort intresse få möjlighet att köpa tomter av oss innan de går ut på den öppna marknaden.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Vi ska på bästa sätt bidra till långsiktigt & hållbart skogsbruk

Vi håller en hög ambition att driva vår verksamhet i bästa samklang med naturen. Vi strävar efter att maximera skogens tillväxt och därmed även mängden kolbindning som resultat, samtidigt som vi minimerar miljöförstöring och utvecklar långsiktigt uthålliga skogsfastigheter.

OM HVALFISKEN

Vi är i dag en av Sveriges största privata skogsägare

AB Hvalfisken grundades 11 juni 1991. Företaget ägs av familjen Wahlström. AB Hvalfisken äger ca 16.000 hektar mark i Sverige, det mesta skogsmark. Egendomarna finns i 7 län och 16 kommuner.

Har du några frågor eller funderingar? Kom i kontakt med oss