Verksamhetsutveckling

Vår verksamhet är att äga, förvalta och utveckla egendomarna med största hänsyn till miljön.

Verksamhetsutveckling

Vi köper gärna rågränsgrannar. Vi skapar värden på skog, jord, byggnader, mark, tomter och grus. Vi lägger ner mesta möjliga kraft på att vi skall ha de bästa skogarna i framtiden.

AB Hvalfisken är alltid intresserade av att föra diskussioner med grannar om markbyten och tillköp av mark. AB Hvalfisken säljer vanligtvis alla byggnader och tomter på respektive fastighet.

AB Hvalfisken är mycket långsiktig i sitt ägande. Detta är fundamentalt för vår verksamhet. I de fall våra egendomar har tätortsanknytning önskar vi bidraga till tätorternas utveckling i sina randområden.

Detta gäller speciellt följande två egendomar:

Vår huvudverksamheten är skog och lantbruk

AB Hvalfisken är alltid intresserade av lokala samarbetspartners