Intressebolag

Vi söker oss till investeringar som stödjer den gröna omställningen.

Intressebolag & järnväg

AB Hvalfiskens underliggande tänk om miljö, hållbarhet och klimat gör att vi försöker hitta sätt att stödja den gröna omställningen som behöver ske i vårt land och som Svensk industri förespråkar. Förutom det uppenbara, att producera gröna energikällor, tror vi även att en effektiv järnväg är den enda långsiktigt hållbara lösningen för godstransporter.

Train Alliance Sweden AB

Train alliance är ett noterat svensk aktiebolag som är fokuserat på att tillhandahålla förstklassigt stöd till trafiken på järnvägen genom att utveckla och driva moderna anläggningar för underhåll av tåg- och järnvägsinfrastruktur. Detta genomförs genom att identifiera, utveckla och bebygga mark tills den är redo för drift och sedan hyra ut eller sälja den.

Har du några frågor eller funderingar? Kom i kontakt med oss