Aktuellt

Här publicerar vi aktuell information för bland annat närboende, intressenter och myndigheter.

Information till närboende kring Trosaskogen

Till Dig som är närboende till de planteringar av Poppel (s.k energiskog) som vi genomför på Trosaskogen....

Information vid önskemål från grannar, vägföreningar och andra

Vårt företag är en stor markägare och vi har väldigt många grannar och andra intressenter som löpande tillskriver oss med...

Företagsstöd för plantering av energiskog, Hypridasp, Hedensberg

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat AB Hvalfisken ett företagsstöd för plantering av ca 148 ha energiskog, hybrid asp, på...

Information kommunicerad med Trosa Kommun, Länstyrelsen Södermanland och närboende i Trosa

Energiskogsplanteringar är en del av det moderna jordbruket som EU har beslutat och som sedan även beslutats i Sverige....

Information till närboende kring Hedensberg 7:5

Till Dig som är närboende till de planteringar av poppel (s.k energiskog) som vi genomför på Hedensberg....

Till Länsstyrelsen i Östergötland, Skogsstyrelsen i Östergötland, Söderköping kommun, Miljö och hälsa samt närboende till de framtida planteringarna

Som flera av Er känner till driver vi sedan flera år tillbaka framgångsrika planteringar med Energiskog i Östergötland. Vi har...

Till rågränsgrannar

Om ni som grannar vill köpa till mark från oss för att öka er fastighets storlek och värde är vi...

Information till myndigheterna rörande Hedensberg 7:5

Till Länsstyrelsen i Västmanland, Skogsstyrelsen i Västmanland, Västerås kommun, miljö och hälsa....

Har du några frågor eller funderingar? Kom i kontakt med oss