Förnybar energi

Eftersom våra investeringscyklar är långa är vi väldigt beroende av vad som händer med vår planet de närmaste 80 åren. Detta är grunden i vår inställning att vi ska, där det är möjligt, projektera och investera i förnybar energi.

Vindkraft i Ånge

Vi arbetar i tidigt stadie med att projektera en vindkraftspark i Ånge. Mer information kommer.

För kontakt/vägbeskrivning:

Per Karlsson, 070-3379068, per.karlsson@sonstorpsakeri.se
Rickard Karlsson, 070-2219050, rickard.karlsson@sonstorpsakeri.se

Solkraft i Trosa

I Trosa kommun projekterar vi en solcellspark på c:a 14 hektar med en anslutningseffekt på 10MWAC.

För kontakt/vägbeskrivning:

Per Karlsson, 070-3379068, per.karlsson@sonstorpsakeri.se
Rickard Karlsson, 070-2219050, rickard.karlsson@sonstorpsakeri.se

Har du några frågor eller funderingar? Kom i kontakt med oss