Lämmetorp Grus

Lämmetorp är en bergtäkt nordväst om Norrköping. AB Hvalfisken äger fastigheten och innehar samtliga nödvändiga tillstånd.

Bergtäkter

När vi bygger vägar arbetar vi i största möjliga mån med lokalproducerad bergkross. För att minimera mängden transporter så producerar vi därför också gärna själva det material vi behöver. Vi har därför bergtäkter på många av våra fastigheter.

Bergtäkt Finnspång

Bergtäkten driftas av Sonstorps Åkeri och Erstorps Grus.

För kontakt/vägbeskrivning:

Per Karlsson, 070-3379068, per.karlsson@sonstorpsakeri.se
Rickard Karlsson, 070-2219050, rickard.karlsson@sonstorpsakeri.se

Har du några frågor eller funderingar? Kom i kontakt med oss