Till rågränsgrannar

Om ni som grannar vill köpa till mark från oss för att öka er fastighets storlek och värde är vi alltid positivt bemötande.

Hör gärna av er till oss om så är fallet (hvalfiskenbrevlada@gmail.com).

____________________________________________________________________

AB Hvalfisken bygger alltid bra vägar med rejäla bommar.  Vi vill inte ha någon motortrafik på dessa vägar så att de skadas. Vi önskar inte heller att någon rider på vägarna så att de förstörs.

Alla är med stöd av allemansrätten välkomna att gå, springa mm på våra vägar.

AB Hvalfisken planterar löpande stora arealer med skogsplantor. Av samma anledning som ovan är det viktigt att inga plantor skadas. Vi vill därför inte ha någon trafik med motortrafik, fyrhjulingar, snöskotrar eller annat fordon. Vi önskar självklart inte att någon rider i skogen eller på de öppna markerna.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg