Kontakt

Så här kontaktar Du företrädare för AB Hvalfisken:

 

För att komma i kontakt med en företrädare för AB Hvalfisken kan ni skicka ett mail till:

hvalfiskenbrevlada@gmail.com

Vänligen skriv med namn och telefonnummer samt vad ärendet gäller.Faktureringsinformation:


Vi på AB Hvalfisken tror starkt på en digitaliserad och miljövänlig värld och vill till så stor utsträckning som möjligt minimera användning av vanlig post. Vi ber därför våra leverantörer att om det går vänligen använda pdf faktura som skickas till mailen härunder.

Vi vill också passa på att informera om att alla fakturor till oss MÅSTE innehålla referens med namnet på den som beställde tjänsten.
Fakturor som inte innehåller denna information kan komma att återsändas till leverantören eller inte hanteras.

 

PDF-faktura på mail
Vi tar helst emot PDF-fakturor. Maila dem till oss på:

inbox.lev.1092099@arkivplats.se

 

Pappersfaktura
Vi tar tills vidare även emot pappersfaktura om ert företag inte kan skicka PDF-faktura. Dessa skickas till:

AB Hvalfisken
Kund-id FSX9583
FE 301
105 69 Stockholm

 

Det är viktigt att endast original fakturor skickas hit och att det är korrekt adressuppgift på fakturan (nya adressen SAMT kund-id). ALLT ANNAT KOMMER ATT KASTAS.

 

E-faktura
För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information.
Vår GLN-kod för e-fakturor är: AB HVALFISKEN 7365564304197

 

 Adress för annat än fakturor:

Vi har även en adress för dokument som inte är fakturor. Fakturor som kommer till denna adressen kommer att kastas.


Adress:

AB Hvalfisken 

Serienr 997056

R799

106 53 STOCKHOLM