Om Hvalfisken

AB Hvalfisken grundades 11 juni 1991. Företaget  ägs av familjen Wahlström.

AB Hvalfisken äger ca 16.000 hektar mark i Sverige, det mesta skogsmark. Egendomarna finns i åtta län och 14 kommuner, nämligen Västerås kn, Trosa kn, Värmdö kn, Ånge kn, Härjedalens kn, Sundsvall kn, Finspång kn, Jokkmokks kn, Örnsköldsvik, Kramfors, Lycksele, Piteå, Boden och Älvsbyn.

Om Hedensbergsegendomen.

Hedensberg var fideikommiss i 230 år tills Hvalfisken förvärvade egendomen 2006. Herrgårdsbyggnaden blev byggnadsminne 1987. Traditionell jordbruksverksamhet är i princip avvecklad. Herrgårdsbyggnad med brukningscentrum håller på att utvecklas för verksamheter med stora pågående investeringar. Vi har ansökt om att få bygga rum av den f d ladugården, utgörande 45 rum med 4 bäddar per rum. Vår uppfattning är att detta är det bästa sättet att ta tillvara de fina värden som finns och göra allt tillgängligt för många flera människor.

Hedensbergsegendomen innefattar ca 1630 ha mark belägen med sina södra delar angränsande befintlig bostadsbebyggelse i Tillberga norr om järnvägen. Vi har lämnat in en ansökan om detaljplaneläggning till befintliga bostadskvarter av de marker som ligger omedelbart norr om Tillberga och som omfattas av tätbebyggelse i gällande fördjupad översiktsplan.

Om Trosaegendomen

Denna egendom består av mark som en gång tillhört Thureholms slott. Under olika århundraden såldes mark av och privata ägare kom att äga olika delar. Sedan bestämde sig Svenska Staten för att köpa in marken på Tureholmshalvön för att bygga en kärnkraftreaktor. Vattenfall köpte så mycket mark som det gick 1965 för att förbereda ett kärnkraftsverk på Käftudden. Kärnkraftverket skulle ligga endast ca 5 km söder om Trosa. Det var Vattenfall som med stöd av lokala politiker och Statens kärnkraftsinspektion ville bygga ett fullskaligt kärnkraftverk vid Käftudden i Trosa Kommun. Nu hamnade till slut reaktorn i Forsmark och Vattenfall beslutade sig för att sälja marken. AB Hvalfisken förvärvade egendomen 1992 och har efter det köpt flera grannar. Egendomen har sitt driftscentrum nere i Ålviken. Idag uppgår egendomen till 983 hektar och ligger huvudsakligen på Tureholmshalvön.  En del av fastigheten är Ekebonäs, som ligger på vägen mellan Trosa och Västerljung. Här har AB Hvalfisken ansökt om detaljplaneläggning av bostäder i enlighet med gällande översiktsplan. Dessutom har vi ansökt om en detaljplaneläggning av Gillbergsvik på halvöns norra sida. Denna detaljplan handlar om en förtätning och är en utveckling av ett område som idag saknar ordentliga bryggor samt kommunalt vatten och avlopp.

Om Kopparmoraegendomen

Kopparmora hette egentligen Tuna (eller tidigare Södertuna) är en by, belägen endast 3 km öster om Hemmesta på Värmdölandet i Stockholms skärgård.

Tuna ligger vid en vattenled som på järnåldern genomskar Värmdölandet från Breviken via nuvarande Morträsket, Norrängsträsket, Sågträsket och Tunaträsket till Hemmesta och Torsbyfjärden. Detta tillsammans med ortnamnet och fornfynd gör att byn antas ha funnits på järnåldern. 1332 nämns en ”Alph i Thuna”. Från 1632 till 1717 förlänades räntorna, först till Axel Oxenstierna. Därefter hörde Tuna under Brevik till 1810. Under senare delen av 1800-talet växlade ägarna ofta. Nuvarande manbyggnad (som ej ägs av AB Hvalfisken), uppförd som sommarvilla med paneldekor och torn, liksom flera ekonomibyggnader, byggdes under den tid som löjtnanten Carl Fellenius ägde Tuna, 1897-1913.

År 1927 köptes gården av finansmanen Torsten Krueger.  Här hade Torsten Kruger sin jaktverksamhet och ett större vilthägn. Verksamheten i hägnet blev tyvärr för stor och Torsten Krueger fick föreläggande att avbryta jaktverksamheten. Torsten Krueger sålde då egendomen till HSB, som planlade hela marken för bebyggelse. HSB genomförde sedan planerna på norra och södra Kopparmora och valde sedan i sin tur att sälja egendomen till Jonas Wahlström på tidigt 1990-tal. Egendomen är på totalt 381 hektar.