Miljö och hållbarhet

 

"Vi skall bruka och utveckla våra egendomar i samklang med naturen."

 

"Vi skall göra allt vi kan för att minska miljöförstöring och försöka på bästa sätt att bidraga till ett långsiktigt uthålligt skogsbruk."

"Vi skall säkerställa bästa möjliga produktionsförmåga på våra skogsmarker".

"Vi delar värderingarna med Apple som anser att produktionsskogar håller på att försvinna i förhållande till alla naturmål. När Apple investerar i skog är de mycket angelägna, om att spara produktionsskogar genom att fortsätta att bruka dem på klassiskt sätt.” Det är århundraden av brukande som tagit oss hit. Det är viktigt att säkerställa att aktivt skogsbrukande finns kvar i framtiden."

 

Nyheter från Jordbruksverket - Energigrödor ger mer än energi

Om man planerar odlingar av energigrödor, exempelvis salix och poppel, på rätt sätt kan de bidra med många olika miljönyttor. Det är inte bara lantbrukare som aktivt kan planera för att ta tillvara på nyttorna utan även offentliga aktörer som kommuner. Det går att använda grödorna som vegetationsfilter för vattenrening, uppsamling av slam, minska kadmiumhalten eller för att rena förorenad mark.

Läs hela artikeln - Klicka på länken 
http://www.jordbruksverket.se/5.1b8a384c144437186ea1074f.html