Diken och avvattning

Vi renoverar löpande alla vattenvägar. Vi lägger ner mycket resurser på att tillse att vattnet försvinner från våra marker.

För en skogsägare är det viktigt med rörligt markvatten.

Dessutom tillser vi att det finns vägar ner till vattenhål, diken och sjöar.
Det är viktigt att kunna komma till vatten och placera ut brandpumpar vid en skogsbrand.